A migránsok és az elvadult vegánok

Migrációs félelmek és klímaszorongás a parlamenti pártok aktivistáinak körében

Szerzők

  • KOVÁCS Beáta ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola; University of Alberta

DOI:

https://doi.org/10.18030/socio.hu.2024.1.52

Kulcsszavak:

migráció, klímaváltozás, politikai félelmek, kvalitatív kutatás, politikai aktivisták

Absztrakt

Jelen tanulmányban arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen félelemnarratívák bukkannak elő a migráció és a klímaváltozás jelenségéhez kötődően az adatközlők által elmondottakban. A kutatási kérdések megválaszolásához 69 kreatív interjút készítettem, ahol az interjúkérdéseket projektív technikákkal ötvöztem, a célcsoportot pedig a parlamenti pártokhoz kötődő aktivisták jelentették.

A tanulmány felépítése a következő: először a félelem természetére vonatkozó kiindulópontokat tisztázom, azaz szemléltetem, hogy mitől lesz politikai érzelem a félelem. Ezt követően rátérek a kutatás fókuszát képező migrációs félelem és klímaszorongás bemutatására, majd pedig az előbbi specifikus érzelmi típusok kontextualizálásával, vagyis a magyar politikai viszonyok általi értelmezésével igyekszem kézzelfoghatóvá tenni a kutatás témáját. A kontextuális tényezők bemutatása után a módszertani alapvetések elméleti és gyakorlati aspektusait ismertetem, majd az empirikus eredmények részletei következnek és megválaszolom a kutatási kérdéseket.

A kutatás legfőbb megállapításai közé tartozik, hogy a migrációt és a klímaváltozást tekintve csak igen ritkán mutatkoznak szélsőségesebb ideológiai álláspontok a megkérdezettek között. A migrációt illetően a legfőbb különbség a kormánypárti és az ellenzéki interjúalanyok között az, hogy míg a Fidesz-pártiak esetében ténylegesen félelemként jelenik meg a bevándorlás, addig az ellenzékiek elsősorban megoldandó problémaként tekintenek rá. A második téma esetében lényegében teljes konszenzus uralkodott az interjúalanyok körében arról, hogy a klímaváltozás korunk egyik legfontosabb kihívása, nagyobb érzelmi bevonódás azonban nem igazán jellemezte az adatközlőket. A legfontosabb különbség a kormánypártiak és az ellenzékiek között abban mutatkozott meg, hogy a Fideszes interjúalanyok (és ugyanúgy a jobboldaliak, csak kevésbé karakteresen) nagy eséllyel fogalmaztak meg negatív véleményeket a zöldpolitikát/ zöldaktivizmust illetően, amely egyébként sokszor egyfajta életmódkritikában kristályosodott ki (elvadult vegánok).

Információk a szerzőről

KOVÁCS Beáta, ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola; University of Alberta

Az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje és a University of Alberta vendégkutatója

##submission.downloads##

Megjelent

2024-05-03

Hogyan kell idézni

Kovács, B. (2024). A migránsok és az elvadult vegánok: Migrációs félelmek és klímaszorongás a parlamenti pártok aktivistáinak körében. Socio.Hu Társadalomtudományi Szemle, 14(1), 52–86. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2024.1.52

Folyóiratszám

Rovat

Tanulmányok