A karizma varázstalanítása

A karizma problémája Pierre Bourdieu műveiben

Szerzők

  • RÉNYI Ágnes ELTE Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18030/socio.hu.2024.2.107

Kulcsszavak:

karizma, szimbolikus tőke, politikai fetisizmus, legitimáció, uralom, Weber

Absztrakt

Tanulmányomban megpróbálom rekonstruálni, hogyan értelmezte, kritizálta, fogalmazta újra és integrálta szociológiai elemzéseibe a weberi karizma fogalmát Pierre Bourdieu. A francia szociológus a karizmát már korai műveiben a szimbolikus hatékonyság megértésének szolgálatába állította, szimbolikus tőkeként értelmezte, amelynek birtoklása a szimbolikus uralom gyakorlásának feltétele. Bourdieu a modernkori társadalmi egyenlőtlenségek újratermelésében is szerepet osztott a szimbolikus tőkeként kezelt karizmának, például az iskola- és kultúrszociológiai kutatásokban alkalmazta a fogalmat, ahol nagy jelentősége van a képességek naturalizált értelmezésének. Bourdieu-t a hivatali karizma weberi típusa is megihlette: a hatalom nyilvános reprezentációjának nyelvi, szimbolikus elemeiben mutatta ki az uralmon lévők intézményes karizmával összefüggő szimbolikus hatékonyságát és egyúttal a képviseltek politikai elidegenedését. A prófétai karizma weberi ideáltípusát Bourdieu a társadalmi változások, szimbolikus forradalmak magyarázatában hívta segítségül: Manet kapcsán mutatta be azt a szubverzív – a szakmai és a laikus közönség által karizmatikusként értelmezett – habitust, amely megfelelő társadalmi feltételek – elsősorban a változás iránti várakozás – megléte mellett szimbolikusan hatékonynak bizonyulhat. Bourdieu itt (is) sort kerített Weber karizmaelméletének kritikájára, illetve „korrekciójára”: a Manet-előadásokban a karizmát saját szociológiai terminusaival (mező, habitus, tőke stb.) kapcsolta össze, és az így „varázstalanított” karizma már kompatibilis lett a bourdieu-i szociológiai látásmóddal.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-06-28

Hogyan kell idézni

Rényi, Ágnes. (2024). A karizma varázstalanítása: A karizma problémája Pierre Bourdieu műveiben. Socio.Hu Társadalomtudományi Szemle, 14(2), 107–128. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2024.2.107

Folyóiratszám

Rovat

A francia muskétás – Pierre Bourdieu hatása a kortárs szociológiára - Tanulmányok (szerk.: Dupcsik Csaba - Takács Erzsébet Klára)