Habitus és identitás

Az egyénre irányuló empirikus vizsgálatok néhány elméleti és módszertani kérdése

Szerzők

  • NÉMETH Krisztina HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete; Evangélikus Hittudományi Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.18030/socio.hu.2024.2.84

Kulcsszavak:

habitus, identitás, interjú, résztvevő megfigyelés, reflexió

Absztrakt

A tanulmány az egyénre irányuló mikroszociológiai kutatások két alapvető fogalmát, a habitust és az identitást vizsgálja anélkül, hogy a közöttük lévő egyezéseket és különbségeket egyértelműen rögzíteni tudná. Ehelyett a habitus és az identitás közötti fogalmi hasonlóságokat és különbségeket előbb az elméleti összefüggések felől, néhány dichotómián és a fogalmi átfedéseken keresztül veszi szemügyre. Mivel ezek segítségével a két fogalom nem választható el egymástól egyértelműen, ezért a tanulmány az empirikus alkalmazás felé tájékozódik. Előbb a habitus és az identitás empirikus kutatását megnehezítő tudattalan tartalmak és reflektálatlanság vizsgálati lehetőségeivel foglalkozik, majd a hasadt habitus koncepcióját és a reflexivitás kérdését arra használja, hogy a két fogalom közötti közvetítés lehetőségeit tárgyalja. Mivel az egyénre irányuló empirikus kutatások alapvető forrásában, az (élettörténeti) interjúban egymásba fonódva van jelen az identitás és a habitus fogalma, ezért a habitus és az identitás közötti fogalmi választás az empirikus kutatások felől is vizsgálható. Bár az interjú típusa és felvételének módszertana önmagában is meghatározza azt, hogy egy interjúból melyik fogalom könnyebben „kinyerhető”, azaz melyik fogalom milyen elméleti-módszertani megközelítésben vizsgálható jobban, a habitus és az identitás közötti választást meghatározza, hogy mennyire típusosan és modellszerűen avagy mennyire mélyen és komplexen akarjuk az egyént, valamint a társadalmi cselekvéseit és gyakorlatait megérteni. Ez a különbségtétel tovább finomítható az egyéni és az osztályhabitus fogalmával, ily módon az egyénre irányuló empirikus elemzések hangsúlyai, valamint a vizsgálat iránya (általános-egyéni) jelentik az egyénre irányuló empirikus kutatásokat meghatározó legfontosabb kérdéseket.

Információk a szerzőről

NÉMETH Krisztina, HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete; Evangélikus Hittudományi Egyetem

HUN-REN KRTK RKI tudományos munkatárs, Evangélikus Hittudományi Egyetem tudományos munkatárs

##submission.downloads##

Megjelent

2024-06-28

Hogyan kell idézni

Németh, K. (2024). Habitus és identitás: Az egyénre irányuló empirikus vizsgálatok néhány elméleti és módszertani kérdése. Socio.Hu Társadalomtudományi Szemle, 14(2), 84–106. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2024.2.84

Folyóiratszám

Rovat

A francia muskétás – Pierre Bourdieu hatása a kortárs szociológiára - Tanulmányok (szerk.: Dupcsik Csaba - Takács Erzsébet Klára)