A család természete a közgazdaság-tudományban

A neoklasszikus megközelítésektől az intézményi felfogásig

Szerzők

  • GOLOVICS József Budapesti Corvinus Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.18030/socio.hu.2023.1.21

Kulcsszavak:

család, háztartás, közgazdaságtan

Absztrakt

Jelen tanulmány a család közgazdaságtanáról ad áttekintést, bemutatva, hogy a különböző közgazdaság-tudományi megközelítések miként tekintenek a családra, s miben látják annak funkcióját. Először a háztartások feketedoboz-modelljét vázoljuk fel, amely egy egyszemélyi döntéshozóként működő fogyasztási egységként tekint a családra. Ezután a családot kollektív döntéshozóként kezelő neoklasszikus irányzatra térünk rá, amelyben már a háztartáson belüli optimális erőforrás-allokáció kérdése kerül a középpontba. Végül, de nem utolsósorban a családra szerződésként, a tranzakciók irányítási struktúrájaként tekintő intézményi közgazdaságtani megközelítés alapvetéseit ismertetjük. Az áttekintés során kitérünk az egyes modellek hiányosságaira, továbbá arra is, hogy az újabb megközelítések miben lépnek túl a megelőzőkön s mivel egészítik ki azokat.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-05-16

Hogyan kell idézni

Golovics, J. (2023). A család természete a közgazdaság-tudományban: A neoklasszikus megközelítésektől az intézményi felfogásig. Socio.hu Társadalomtudományi Szemle, 13(1), 21–33. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2023.1.21

Folyóiratszám

Rovat

Tanulmányok