A nemi hierarchiák naturalizálásától a dekonstrukció(k) lehetőségéig

A szimbolikus rendszerek nemi hierarchiákat konstruáló ereje és a reakciós genderkonstrukciók az autoriter illiberalizmus korában

Szerzők

  • KÖVÉR Ágnes ELTE Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18030/socio.hu.2024.1.1

Kulcsszavak:

nemi hierarchiák naturalizálódása, szimbolikus rendszerek, hatalmi viszonyok, biológiai esszencializmus, dekonstrukció, tekintélyelvű illiberalizmus, alternatív diskurzusok, a „nőiesség mint álarc”, emancipációs küzdelmek

Absztrakt

A tanulmány megvizsgálja a szimbolikus rendszerek egyes elemeit, az észlelésnek, a nyelvnek és a nemek reprezentációjának azon kontextusait, amelyek felépítik és naturalizálják azt a nemek hierarchiáján alapuló szimbolikus hatalmat és strukturális valóságot, amelynek egyszerre vagyunk elszenvedői és újrakonstruálói. Rávilágít továbbá a tudomány szerepére a nemi viszonyok hierarchikus rendjének előállításában és évszázadokon keresztül történő igazolásában. Mindezt a 20. század második felének filozófiai és társadalomtudományi, a posztstrukturalizmust, a fenomenológiát és a posztmodernt magába foglaló áramlatainak segítségével teszi, melyek – elsősorban a nyugati világban – jelentősen hatottak a nemekről és nemi viszonyokról való gondolkodásra. Végül a tanulmány fókuszba helyezi azokat a kísérleteket, amelyek a szimbolikus rendszerek erejével, a nyelven keresztül, a dekonstrukció eszközeivel próbálták lebontani a hierarchiát, majd áttekinti a nőiesség dekonstrukciójának a 20. század elején induló és máig tartó kísérleteit. A tanulmány választ keres arra, hogy a szimbolikus rendszerek különféle elemei hogyan tesznek fogékonnyá a hagyományos nemi szerepek és szerepelvárások elfogadására, és hogy hogyan használja ezeket az eszközöket korunk autoriter illiberalizmusa a patriarchátus restaurálásának jelenkori folyamatában, illetve hogyan használhatók ugyanezen szimbolikus eszközök a nemi hierarchiák és a nemi elnyomás elleni küzdelemben.

Információk a szerzőről

KÖVÉR Ágnes, ELTE Társadalomtudományi Kar

egyetemi tanár

##submission.downloads##

Megjelent

2024-05-03

Hogyan kell idézni

Kövér, Ágnes. (2024). A nemi hierarchiák naturalizálásától a dekonstrukció(k) lehetőségéig: A szimbolikus rendszerek nemi hierarchiákat konstruáló ereje és a reakciós genderkonstrukciók az autoriter illiberalizmus korában. Socio.Hu Társadalomtudományi Szemle, 14(1), 1–31. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2024.1.1

Folyóiratszám

Rovat

Tanulmányok